Ennustaminen

Astrologi

Astrologi ennustaa horoskoopeista. Astrologi voi pyrkiä ennustamaan tulevaisuutta tarkasti tai ainakin siten, että niitä voi jälkikäteen yrittää tulkita liittyvän tiettyihin tapahtumiin. Astrologi voi myös pyrkiä selvittämään, mitä tulevaisuudella on varattuna ihmiselle. Astrologi voi myös ennustaa suotuisia hetkiä eri tapahtumille. Henkilölle voidaan myös ennustaa urakehityksen suuntaa tai etsiä merkkejä hänen elämänsä käännekohdista analysoimalla ja tulkitsemalla tähtikarttoja.

Luonneanalyysissä määritellään henkilön persoonallisuutta. Eläinradan merkit, huoneet ja planeetat ovat analyysissa apuna. Luonneanalyysillä annetaan henkilölle apuvälineitä itseymmärrystä lisäämään. Astrologi voi myös käyttää luonneanalyysinä ongelmista ja kriisitilanteista selviämiseen antamalla uskoa siihen, että tapahtumilla on jokin tarkoitus, joka saattaa selvitä tarkemmin vasta tulevaisuudessa. Astrologi voi myös antaa uskoa tulevaisuuteen kertomalla, että parhaat ajat ovat vasta edessäpäin. Joku voi antaa myös aika-arvioita siihen, milloin tilanne helpottuu. Aikaisemmin uskottiin, että maailma koostuu neljästä alkuaineesta; tulesta, maasta, ilmasta ja vedestä. Jokaisen elementin uskotaan liittyvän kolmeen eläinradan merkkiin.

Astrologiaa harrastetaan laajasti ja eri tavoin. Yksittäisiä ihmisiä kiinnostaa viikkohoroskooppien lisäksi syntymäkartat ja niiden tulkinta. Uskotaan, että saadaan astrologiaan perustuvaa käytännön tietoa omasta elämästä. Moni pyrkii hahmottamaan itseään astrologian kautta. Astrologiaan perehtynyt ihminen voikin parhaassa tapauksessa astrologian avulla arvioida omia henkisiä kyyjään ja tehdä tulevaisuudestaan paremman. Astrologian positiivisena puolena nähdään sen myönteinen ja kannustava suhtautuminen elämään.

Ennustus korteista

Ennustaa voidaan myös esimerkiksi korteilla. Ennustajat ja selvännäkijät tarjoavat palveluksiaan monilla sivustoilla. Ennustajat lupaavat maksua vastaan auttaa muuttamaan elämän suunnan. Usein ennustajilta ei voi saada ratkaisua nopeasti, vaan sitä mietitään ja monesti ongelmaa tarkastellaan monelta suunnalta. Tarot-tulkitsija tulkitsee tulevaisuutta Tarot-korttien avulla. Tarot-korttien uskotaan kertovan ihmisten elämästä symbolien avulla. Korteilla voi katsoa vastauksia esimerkiksi rakkauteen, työhän ja rahaan liittyvissä asioissa.

Unitulkitsija

Unitulkitsija auttaa tulkitsemaan unia, ja samalla ennustaa mitä voisi olla luvassa tulevaisuudessa. Unitulkitsija voi löytää myös omista unistaan viestejä asiakkailleen. Selvännäkijä puolestaan ohjaa elämässä oikeaan suuntaan tarjoamalla ratkaisuja ongelmiin. Selvännäkijä näkee ihmisen ympärillä olevia energiakenttiä, joiden avulla hän saa tietoa ihmisen menneisyydestä ja tulevaisuudesta.

Meedio

Meedion uskotaan olevan yhteydessä henkimaailmaan, ja pystyvän lähettämään viestejä kumpaankin suuntaan. Meedion välityksellä uskotaan saavan ratkaisuja ongelmiin. Meedio voi myös lohduttaa läheisensä menettänyttä. Meedio ei varsinaisesti ole ennustaja, mutta tarjoaa monenlaista apua tulevaisuudesta huolissaan olevalle. Moni toivoo meediolta ratkaisuja ihmissuhteisiin, asumiseen tai raha-asioihin liittyviin ongelmiin. Joku saattaa haluta tietää edellisestä elämästään.